Conform legislației în vigoare, renunțarea la achiziționarea unui produs este aplicabilă doar clienților persoane fizice.

Consumatorul are dreptul să notifice în scris comerciantului că renunță la achiziționare, fără penalități și fără invocarea unui motiv, dar doar pentru produsele care se pot repune în vânzare (ochelari de soare, rame de ochelari, lavete și accesorii ochelari care nu țin de igienă). Nu se pot returna produsele personalizate sau produsele care țin de igienă (ochelari de vedere personalizați, lentile aeriene personalizate, lentile de contact, soluție de întreținere a lentilelor de contact, accesorii lentile de contact).

Produsul returnat trebuie să fie în aceeași stare în care a fost oferit (în ambalajul original, cu toate accesoriile și etichetele originale ,cât și documentele însoțitoare).  Rambursarea sumei se efectueaza doar în contul IBAN al clientului specificat în formularul de retur.

Nu se acceptă retur de colete cu ramburs numerar.

Toate produsele returnate trebuie să fie:

 • într-o stare perfectă, fără urme de uzură
 • cu ambalajul și etichetele originale
 • cu toate accesoriile aferente
 • certificatul de garanție în original
 • însoțite de formularul de returnare completat și semnat de către client

NU SE POT RETURNA URMATOARELE CATEGORII DE PRODUSE:

Produse care prezintă modificări fizice, lovituri, ciobiri, zgârieturi, șocuri, îndoituri, etc.

Dacă produsul este returnat într-o stare în care nu mai poate fi vândut ca și nou, ne rezervăm dreptul de a solicita o taxă pentru readucerea în stadiul inițial (dacă este posibil) sau pentru a acoperi diferența de preț rezultată din vânzarea produsului ca second-hand.

Pentru a se realiza un retur este nevoie să realizați o cefere/ formular comform exemplului de mai jos.

Model de formular tip pentru returnare produse:
====================================================================================

Denunțare contract / Returnare produs

Subsemnatul …………………..………………….., cu domiciliul în localitatea ……….………………….., judet …………………………….., strada ………………………….., am cumpărat [bunul achiziționat / contractul cu nr.] …………………..…………………..…………………..………………………… în data de …….…………………..

Cu această ocazie, am achitat suma de ………………… lei pentru factura fiscală seria …… nr. …………………..

În baza dreptului de denunțare unilaterală a contractului prevazut de O.U.G. 34/2014, doresc să returnez bunul achiziționat/să reziliez contractul și solicit returnarea sumelor plătite în contul bancar [precizeaza codul IBAN al contului unde vrei sa incasezi banii]

Cont IBAN: ………………………………………………………..  Banca:……………………………..

Nume beneficiar: …………………………………………….

Data………………………………..                                                           Semnătura…………………………………..

=====================================================================================

Durata de garanție prevăzută pentru fiecare produs dacă este utilizat în mod corespunzător, la indicațiile producătorului, este de 12 luni.

OPTICON ofera certificate de garanție pentru produsele comercializate, acestea fiind oferite în momentul achiziției, împreună cu bon fiscal/factura fiscală și cu produsele comandate. Condițiile de garanție sunt în conformitate cu Legea 449/2003 si O.G. 21/1992. La solicitarea garanției este necesară prezentarea produsului defect în ambalajul original, împreună cu accesoriile aferente, copie bon fiscal/ factura fiscală și certificatul de garanție în original – toate trebuie prezentate în magazinul în care s-au achiziționat produsele. În cazul în care lipsesc aceste documente,  OPTICON poate refuza accordarea de garanție.

În cazul în care produsul prezintă vicii de fabricație sau probleme de natură tehnică din fabricație, produsul trebuie returnat pentru o expertiză tehnică împreună cu ambalajul original și un formular pe care se specifică problema constatată în momentul în care se constată acest viciu.

OPTICON înregistrează defecţiunile ce fac obiectul garanţiei în anexa de la certificatul de garanţie. Produsele sau părţile defecte, se vor înlocui în garanţie, fără cost sumplimentar dacă se constată că defecțiunile sunt din fabrică.

Următoarele situaţii anulează acordarea garanţiei:

 • utilizatorul nu prezintă toate documentele solicitate;
 • intervenţiile sau reparaţiile executate asupra produsului de către firme și persoane neavizate duc la deteriorarea sau distrugerea produsului;
 • neconcordanţă dintre produs și caracteristicile înscrise în certificatul de garanţie apărută după momentul vânzării;
 • schimbarea stării originale a produsului.

Următoarele defecte nu sunt acoperite de garanţie:

 • defecte generate de zgârieturi, deformări, fisuri, distrugeri parţiale sau totale;
 • defecte generate de nerespectarea de către cumpărător/utilizator a condiţiilor de manipulare, transport, păstrare și utilizarea produsului prevăzute în termenii si conditiile de pe site;
 • defecte de orice fel ale produsului datorate incendiilor, accidentelor, loviturilor, vibraţiilor.
 • utilizatorul nu a utilizat produsul corespunzător, provocând deteriorări sau zgârieturi la produs
 • distrugerea sau deteriorarea produsului în urma unor accidente sau utilizări improprii

Informații destinate consumatorilor și dreptul de retragere din contractele la distanță și cele în afara spațiilor comerciale –
ARTICOLUL 16 Exceptări de la dreptul de retragere

Sunt exceptate de la dreptul de retragere prevăzut la art. 915 în ceea ce privește contractele la distanță și contractele în afara spațiilor comerciale următoarele:

a) contractele de prestări de servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al consumatorului și după ce acesta a confirmat că a luat cunoștință de faptul că își va pierde dreptul la retragere după executarea completă a contractului de către profesionist;

b) furnizarea de produse sau servicii al căror preț depinde de fluctuațiile de pe piața financiară pe care profesionistul nu le poate controla și care pot avea loc pe parcursul perioadei de retragere;

c) furnizarea de produse confecționate după specificațiile prezentate de consumator sau personalizate în mod clar;

d) furnizarea de produse care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid;

e) furnizarea de produse sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecție a sănătății sau din motive de igienă și care au fost desigilate de consumator;

f) furnizarea de produse care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente;

g) furnizarea de băuturi alcoolice al căror preț a fost convenit în momentul încheierii contractului de vânzare, a căror livrare nu poate fi efectuată înainte de 30 de zile și a căror valoare reală depinde de fluctuațiile de pe piață pe care profesionistul nu le poate controla;

h) contractele în cazul cărora consumatorul a solicitat în mod special profesionistului să se deplaseze la domiciliul său pentru a efectua lucrări urgente de reparație sau de întreținere. Dacă, cu ocazia unei astfel de vizite, profesionistul prestează alte servicii în afara celor solicitate în mod expres de consumator sau furnizează alte produse decât piesele de schimb indispensabile pentru executarea lucrărilor de întreținere sau de reparație, dreptul de retragere se aplică respectivelor servicii sau produse suplimentare;

i) furnizarea de înregistrări audio sau video sigilate sau de programe informatice sigilate care au fost desigilate după livrare;

j) furnizarea de ziare, periodice și reviste, cu excepția contractelor de abonament pentru furnizarea de astfel de publicații;

k) contractele încheiate în cadrul unei licitații;

l) prestarea de servicii de cazare, pentru alt scop decât cel rezidențial, transport de mărfuri, închiriere de mașini, catering sau serviciile privind activitățile de agrement, în cazul în care contractul prevede o dată sau o perioadă de executare specifică;

m) furnizarea de conținut digital care nu este livrat pe un suport material, dacă prestarea a început cu acordul prealabil expres al consumatorului și după ce acesta a confirmat că a luat cunoștință de faptul că își va pierde dreptul la retragere.